VIZAG INDEPENDENCE DAY 2015 PICS


chandra babu naidu, flag , hoist, ganta srinivas, parade, dgp, rk beach visakhapatnam